sem to pozadi
Mudr. Tomáš Vaněk - Logo

Lektoři: MUDr. Tomáš Vaněk
MDDr. Petra Skotáková

Kurz č. II | Anatomická stratifikace (cesta k perfektní estetice)

Teorie/praxe:
  • Tvar / barva / vrstvení (stratifikace) / speciální efekty – cesta k perfektní estetice
  • příprava zubu – preparace, adheze
  • vrstvení kompozitních hmot krok za krokem - dentin, sklovina, speciální efekty
  • detailní opracování, vyleštění
Praxe: rekonstrukce zubů na pryskyřičných modelech dle pravidel anatomické stratifikace úprava, vyleštění

Ošetření jednoho až dvou pacientů od „A do Z“:
  • analýza – tvar, barva, efekty
  • preparace, kofferdam, adhezivní příprava
  • rekonstrukce technikou vrstvení (anatomická stratifikace dle Vaniniho)
  • úprava, dokonalé vyleštění
BONUS: ergonomie / čtyřruční práce / organizace praxe


Informace ke kurzu:
Lektoři: MUDr. Tomáš Vaněk / MDDr. Petra Skotáková / Magda Langhammerová / Bc. Simona Hrbková
Místo konání:soukromá praxe MUDr. Tomáše Vaňka „SDE“ / Studio Dentální Estetiky, Slavíčkova 2, Jihlava 586 01
Počet účastníků:8
Cena na osobu:7 000,- Kč
Kurzovné zahrnuje materiál nutný pro praktickou část / občerstvení během dne / oběd ve vyhlášené restauraci. Akce je registrovaná ČSK.
Předpokládané ohodnocení50 kreditů
BONUS:ergonomie / čtyřruční práce / organizace praxe


Časový harmonogram:
8.30 – 9.00registrace, zahájení
9.00 – 10.30live ošetření
10.30 – 11.00coffee break / diskuse
11.00 – 12.45kompozita / adheze / anatomická stratifikace – teorie - prezentace
13.00 – 14-00oběd
14.30 – 17.30workshop: anatomická stratifikace - teoreticky / prakticky – rekonstrukce na prysk. zubech / káva +občerstvení / diskuse
18.00předpokládané ukončení
Registrace na kurz:
číslo účtu: 146361379/0800
variabilní symbol: rodné číslo účastníka
2013 © All rights reserved www.tagadesign.cz