sem to pozadi

Lektoři: MUDr. Tomáš Vaněk
MDDr. Petra Skotáková

Kurz č. III
Kompozita v postranním úseku | Přímá - nepřímá technika | Indikace

  • přímá technika – preparace / anatomická stratifikace / Bulk-Fill kompozit
  • nepřímá technika – inlay/onlay - indikace, preparace
  • porovnání přímé nepřímé techniky a to i z pohledu ekonomiky ošetření
  • Live ošetření: preparace /otisk / provizorium
  • Live ošetření: odevzdání kompozitní inlaye/playe adhezivní příprava /adhezivní cementování / úprava / vyleštění
  • Protokol adhezivního cementování krok za krokem
BONUS: ergonomie/organizace práce/čtyřruční práce
Informace ke kurzu:
Lektoři:MUDr. Tomáš Vaněk / MDDr. Petra Skotáková / Tomáš Bouška – zubní technik / Magda Langammerová / Bc. Simona Hrbková
Místo konání:soukromá praxe MUDr. Tomáše Vaňka „SDE“ / Studio Dentální Estetiky, Slavíčkova 2, Jihlava 586 01
Počet účastníků:8
Cena na osobu:10 000 Kč
Kurzovné zahrnuje materiály pro praktickou část, občerstvení během dne a oběd ve vyhlášené restauraci. Akce je registrovaná ČSK.
Předpokládané ohodnocení50 kreditů
BONUS:ergonomie / čtyřruční práce / organizace praxe


Časový harmonogram:
8.30 – 9.00registrace, zahájení
9.00 – 10.00live ošetření – preparace / otisk / provizorní ošetření
10.00 – 10.30coffee break / diskuse
10.30 – 12.45anatomická stratifikace v laterálním úseku:
  • teorie – praxe - zhotovení výplně II. tř. dle Blacka technikou anatomické stratifikace
  • inlay / onlay - práce zubního technika
13.00 – 14-00oběd - restaurace
14.30 – 15.30protokol adhezivního cementování krok za krokem / diskuse
16.00 – 17.30live ošetření – adhezivní cementování - kompozitní inlay/onlay /káva + občerstvení/ diskuse
18.00předpokládané ukončení
Registrace na kurz:
číslo účtu: 146361379/0800
variabilní symbol: rodné číslo účastníka
2013 © All rights reserved www.tagadesign.cz