sem to pozadi
Mudr. Tomáš Vaněk - Logo

Endodontické ošetření

Je-li s našimi zuby vše v pořádku, máme my dospělí v ústech 28 až 32 živých (vitálních) zubů. U dětí jde o počet 20 živých dočasných zubů. Vitální zub je uvnitř vybaven živoucí tkání, zubní dření (pulpou). Ta je vyživována systémem jemných cév a inervována nervovými vlákny. Díky vitální zubní dřeni se zuby vyvinou tak jak mají, vyrostou do své přirozené podoby, vytvoří svoji pevnou strukturu – zubovinu (dentin) a zubní sklovinu (enamel), mají správný tvar, barvu a do značné míry se dokáží bránit i postupujícímu zubnímu kazu. Dojde-li k nevratnému poškození zubní dřeně, je na místě tak zvaná „léčba zubních kanálků“, nechvalně známý je také pojem „vytržení nervu“  neboli endodontické ošetření. To má pro další osud zubu zásadní význam. Je to klíčové ošetření, dnes zcela nebolestivé a vlastně i komfortní, díky kterému umíme zachovat zub postižený zánětem zubní dřeně (pulpy), případně zub, který „odumřel“ následkem tohoto zánětu, úrazu nebo z jiného důvodu.
Nejčastější, téměř 100% příčinou zánětu zubní dřeně (pulpitis) je bakteriální infekce. Jejím zdrojem je rozsáhlý zubním kaz. Spíše vzácnou příčinou poškození dřeně bývá chemické či fyzikální dráždění. Například protetická preparace zubu při zhotovení korunky nebo trauma (úraz), jehož důsledkem je odlomení velké části zubu.

Pulpitis – zánět zubní dřeně může mít různě intenzivní příznaky, od formy zcela bez potíží až po velmi silné bolesti, na které nezabírají žádná analgetika. Podle intenzity potíží rozlišujeme pulpitis chronickou (žádné nebo mírné obtíže) a akutní, provázenou silnými bolestmi, případně se střídají a prolínají obě fáze různě často a s různou intenzitou. Nejčastějším projevem je bolestivost na tepelné podněty (studené i teplé), později jsou bolesti samovolné – spontánní, které se šíří podél průběhu příslušného hlavového nervu, tak zvaně vystřelují - nejčastěji do spánkové oblasti nebo do ucha. Tyto bolesti označujeme jako neuralgiformní. Pokud zub se zánětem zubní dřeně není včas a správně ošetřen (lege artis - v duchu umění), infekce se šíří kořenovým kanálkem dále do kosti v okolí hrotu zubu (apexu). Toto stadium zánětu nazýváme periodontitis (lidově „váček“).
Periodontitis může být opět akutní nebo chronická nebo kombinací obou forem.
Akutní zánět se projevuje bolestí zubu při kousání a na dotek, pacient často udává pocit vystouplého zubu. Není-li zub včas ošetřen, tvoří se v okolí hrotu zubu výpotek, později hnis. Pacient vnímá tepání v zubu, bolesti se stupňují, vzniká otok, může se objevit zvýšená teplota, bývají zvětšené a bolestivé mízní (lymfatické) uzliny. Toto stadium je nejbolestivější.
Naopak chronická periodontitis probíhá často zcela bez příznaků a lékař ji diagnostikuje „náhodně“ při běžném RTG vyšetření. Důsledkem chronické periodontitis je zánětem destruovaná kost v okolí hrotu zubu (apexu). Toto poškození se na rentgenovém snímku manifestuje jako tmavé „projasnění“ – skvrna, tzv. váček. Chronický zánět může kdykoliv přejít do zánětu akutního a naopak. Současně se jedná o tak zvanou fokální infekci (fokus = ložisko), kdy je imunitní systém neustále vystaven působení toxických látek, obsažených v ložisku - ve „váčku“.
Fokální infekce může být za jistých okolností příčinou poškození dalších orgánů (srdeční chlopně, ledviny, kloubní onemocnění ).
Zvlášť problematické jsou zuby, které již dříve byly endodonticky ošetřeny a přesto „zlobí“. Zuby jsou citlivé na skus, často nacházíme zduření – „bulku“ na dásni, případně píštěl, což je spontánně vytvořený „průduch“ k ložisku v oblasti hrotu zubu, kterým občas vytéká zánětlivý výpotek (exudát).
Téměř vždy jsou tyto zuby ošetřené nedostatečně a je nutné je endodonticky ošetřit znova, provézt reendodoncii. Opakované ošetření již dříve endodonticky ošetřeného zubu bývá většinou komplikované, s nejistým výsledkem.

Endodoncie / endodontické ošetření je způsob léčby zánětu zubní dřeně ( pulpitits) a zánětu tkání kolem zubního hrotu ( periodontitis).
Cílem endodontického ošetření je zlikvidování bakteriální infekce v zubu a jeho okolí. To znamená detailní odstranění infikované zubní dřeně, mechanické a chemické očištění stěn kořenového kanálku (kořenových kanálků), jejich desinfekce a konečně neprodyšné - hermetické zaplnění vyčištěného systému kořenových kanálků.
Jedná se o výkon velmi náročný. Během ošetření lékař pracuje uvnitř zubu, doslova v mikroprostoru. Výkon musí být proveden sterilně, speciálními nástroji, při velkém zvětšení a osvětlení pracovního pole. Podstatné je i to, o jaký zub se jedná, zda ošetřujeme v předním nebo zadním úseku chrupu, v horní nebo dolní čelisti, zda provádíme reendodoncii atd.
Správné endodontické ošetření (lege artis) vyžaduje zkušenost lékaře, profesionální a dokonalou asistenci, špičkové vybavení a v neposlední řadě klidného a spolupracujícího pacienta. Nezbytnou součástí jsou rentgenové snímky.
Kvalitní endodoncie znamená vysokou pravděpodobnost záchrany zubu na mnoho let, mnohdy celoživotně. Úspěšnost našeho endodontického ošetření se pohybuje mezi 80 a 90%. Je důležité zdůraznit, že zánět zubu se nikdy nevyléčí samovolně nebo pouhým nasazením antibiotik, neboť příčina problému tkví uvnitř zubu, v tzv. endodontu, kam se účinná složka antibiotik nedostane. Antibiotika se používají střídmě, pouze jako podpůrná součást endodontického ošetření v případě silného čelistního zánětu, doprovázeného otokem, teplotami, tvorbou hnisavého výpotku.
Čím déle se ošetření odkládá, tím horší bývá prognóza (budoucnost) zubu.


Podívejte se na ukázky našeho vybavení a na průběh endodontického ošetření včetně profesionální asistence na našem videu / facebook / youtube

Ukázky ošetření


RTG 1: rozsáhlý kaz pod špatnou amalgamovou výplní, který je příčinou zánětu - pulpitits / periodontitis (viz.článek)

Detail po kliknutí

RTG 2:  rozsáhlý kaz, který je příčinou zánětu – pulpitis / periodontitis (viz.článek)

Detail po kliknutí

RTG 3:  zuby s patologickým nálezem - „váčky“ kolem kořenových hrotů (viz článek)

Detail po kliknutí

RTG 4:  zuby s patologickým nálezem(viz RTG3) bezprostředně po endodontickém ošetření – listopad 2012

Detail po kliknutí

RTG 5:  stejné zuby rentgenované v dubnu 2014 – zhojený stav ( bez patologického nálezu)

Detail po kliknutí
2013 © All rights reserved www.tagadesign.cz