sem to pozadi
Mudr. Tomáš Vaněk - Logo

Kompozita | Keramika | Komplexní léčba

Nanohybridní kompozita a nejnovější generace keramiky jsou materiály „up to date“.
S těmito materiály jsme schopni dosáhnout očekávaných výsledků.


Kompozita a dentální keramika jsou „high-tech“ materiály, které svou odolností, optickými a estetickými vlastnostmi téměř dosahují vlastností přirozených zubů.
Kompozit je směsí sklokeramického prášku a malého množství světlem polymerující pryskyřičné matrix. V některých případech jsou důležitou složkou také skleněná mikro a nano vlákna.
Keramické materiály tvoří široká škála hmot. Pro konkrétní indikaci lze zvolit optimální typ keramiky – jak z hlediska estetiky, tak pevnosti. Při zpracování se používají různé technologie včetně tzv. CAD-CAM technik, které využívají složité počítačové programy a robotizované frézy.
Díky široké barevné škále kompozitních a keramických materiálů jsme schopni opravit, reprodukovat, pozměnit, zrekonstruovat a vyřešit téměř jakýkoliv problém i přání pacienta.
Techniky práce jsou velmi náročné, vyžadují preciznost, technologickou kázeň, speciální přípravu zubu (tzv. adhezivní techniky), práci pod zvětšením i umělecké cítění zubního lékaře a technika.
Po navázání úzkých profesních vztahů s doktorem Lorenzo Vaninim (www.lorenzovanini.it), známým a mezinárodně uznávaným představitelem „italské estetické školy“, jsme se po roce 2002 významně zasadili o rozšíření techniky „anatomické stratifikace“ v České republice. Jde o nejpropracovanější techniku práce s kompozity.

Estetické fasetky

Supertenké skořepiny (fasetky), keramické i kompozitní s vlastnostmi přirozené zubní skloviny, jsou adhezivní technikou "přilepeny" na povrch zubů. Vzhledem k šetrnosti ošetření jsou z hlediska biologického i dlouhodobé estetiky fasetky nejlepším řešením.
Keramické fasetky vyžadují maximální přesnost a preciznost v ordinaci i v laboratoři, stejně jako mimořádné schopnosti a estetické nadání zubního technika. Zejména z pohledu estetiky jsou maximem. Zásadní podmínkou dlouhodobě úspěšného ošetření je správná indikace.
Fasetkami umíme upravit barvu, tvar i velikost zubů a vytvořit dokonalý úsměv.
PředPoPředPo
Detail po kliknutí Detail po kliknutí Detail po kliknutí Detail po kliknutí

Kompozitní fasetky představují alternativní techniku k fasetám keramickým. Lze je zhotovit při jedné návštěvě, bez spolupráce se zubním technikem, proto jsou řešením ekonomicky výhodnějším. Jejich další předností je opravitelnost.

Keramické Korunky | Fasetky | Můstky

Při větší destrukci zubů nebo při výměně staré korunky je ideálním řešením korunka celokeramická. Velmi často ji využíváme při konkrétním estetickém ošetření faset i korunek současně.
V případech, kdy dojde ke ztrátě jednoho nebo více zubů, lze situaci řešit celokeramickým můstkem. Nejmodernější technologie, materiály, preciznost a zejména výjimečné nadání zubního technika, jsou zárukou dokonalého výsledku.

PředPoPředPo
Detail po kliknutí Detail po kliknutí Detail po kliknutí Detail po kliknutí
PředPoPředPo
Detail po kliknutí Detail po kliknutí Detail po kliknutí Detail po kliknutí

Kompozita - přední úsek chrupu


Postup: technika anatomické stratifikace podle Vaniniho (www.lorenzovanini.it)
Materiál: nano-kompozit - Enamel HRi (Micerium, Genova, Italy)

Detail po kliknutíDetail po kliknutí
Před: Po:
Detail po kliknutíDetail po kliknutí
Před: Po:


Kompozita - postranní úsek chrupu


Postup: technika anatomické stratifikace podle Vaniniho (www.lorenzovanini.it)
Materiál: nano-kompozit - Enamel HRi (Micerium, Genova, Italy)
Ošetření nepřímou technikou je výhodnější při řešení rozsáhlých defektů a více defektů "najednou".
U každého pacienta je individuálně zvážena situace a doporučen optimální způsob ošetření.

Detail po kliknutíDetail po kliknutí
Před: Po:
Detail po kliknutíDetail po kliknutí
Před: Po:
Detail po kliknutíDetail po kliknutí
Před: Po:
Detail po kliknutíDetail po kliknutí
Před: Po:


Komplexní ošetření - příkladyDetail po kliknutíDetail po kliknutí
Před: Po:
Detail po kliknutíDetail po kliknutí
Před: Po:
Detail po kliknutíDetail po kliknutí
Před: Po:
Detail po kliknutíDetail po kliknutí
Před: Po:


-


2013 © All rights reserved www.tagadesign.cz