sem to pozadi
Mudr. Tomáš Vaněk - Logo


Prevence | Profesionální ústní hygiena

MDDr. Skotáková PetraPlak v našich ústech může téměř za veškeré problémy se zuby a dásněmi! Hygiena ústní dutiny je pilířem stomatologie. S dokonalou hygienou by vymizel zubní kaz i zánětlivé onemocnění dásní - paradentosa. Tento fakt je znám řadu let a opakovaně dokazován vědeckými studiemi i klinickým šetřením. Rovněž naše mnohaleté zkušenosti tento fakt jednoznačně potvrzují. Příčinou zubního kazu i parodontitidy jsou bakterie. K tomu, aby došlo ke vzniku zubního kazu nebo onemocnění dásní, musí být v ústech určité množství bakterií a některé jejich specifické kmeny. Bakterie v našich ústech tvoří složitý „ekosystém“ - plak (biofilm). Zatímco v povrchových vrstvách plaku žijí bakterie, které ke své existenci potřebují kyslík (aerobní bakterie), směrem do hloubky těchto mikroorganismů ubývá a přibývají bakterie, schopné přežívat a množit se v prostředí bez přístupu světla a vzduchu (bakterie anaerobní). Tento složitý systém tvoří stovky a tisíce různých bakteriálních kmenů a miliony jednotlivých bakterií. Zdraví v našich ústech, respektive celkové zdraví člověka, je vždy dáno na straně jedné mírou škodliviny (množství a složení plaku) a na straně druhé kondicí - imunitou organismu. Onemocnění vznikne, jsou-li po určitou dobu v převaze agresivní, toxické látky, nad obrannými schopnostmi organismu. Máme-li v ústech dlouhodobě převahu škodlivých mikroorganismů, vnikne zubní kaz, zánět dásní a následně parodontitida. Naším cílem je vyhovující dentální hygiena, tedy snížení množství škodlivého plaku pod hodnoty schopné vyvolat onemocnění (zubní kaz, zánět dásní, parodontitidu). Profesionální péče o zuby je v naší ordinaci individuální, tzv. „šitá na míru“. Na základě detailního vyšetření a pohovoru stanovíme diagnózu, vysvětlíme význam a vliv různých faktorů, vč. stravovacích návyků, a společně s pacientem domluvíme postup léčby.

Čisté zuby nemohou onemocnět, nejsou ohroženy ani zubním kazem, ani onemocněním dásní.

Prevence a profesionální ústní hygiena jsou podmínkou zdravých dásní a zubů. Jsou nezbytné pro dlouhodobou udržitelnost dosažených výsledků léčby a v naší praxi také neodmyslitelnou součástí ošetření.
2013 © All rights reserved www.tagadesign.cz