sem to pozadi
Mudr. Tomáš Vaněk - Logo

Pacientům

Vážení (pacienti),
dlouho jsem přemýšlel nad vhodnějším oslovením, nenašel jsem, proto jsem zvolil onu závorku.

V souvislosti s citlivým tématem ceny našich služeb bych rád vyjádřil jistý životní postoj. Tím je poctivost a úcta k člověku, které jsou zásadními hodnotami pro celý můj profesní i osobní život. Má, respektive naše péče je zaměřena na individualitu každého z Vás, ke každému přistupujeme se stejnou mírou zodpovědnosti, pokory a nasazení, s jakou bychom přistupovali k našim nejbližším. Máme Vaši důvěru, je nám dovoleno zasahovat do Vašeho soukromí, do Vaší integrity.

Váženi pacienti, cena naší práce vychází z minutových nákladů, je dána náročností konkrétního ošetřeni, časem a použitým materiálem. Kromě jiného zahrnuje mzdové náklady, náklady na sterilizaci nástrojů, čas strávený zápisem do zdravotní dokumentace, přípravu ordinace tak, aby pro prvního i posledního pacienta bylo vše perfektní a nové (nikdo z nás by nechtěl byt ošetřen použitými nástroji) atp.

Cena naší práce je podložena kvalitou péče. Technologie i materiály, s nimiž pracujeme, jsou na nejvyšší úrovni, přesto bych rád zdůraznil, že nejsou klíčovou záležitostí. Kvalita je dána především znalostmi, zkušenostmi a schopnostmi lékaře, jeho nasazením a pečlivostí i souhrou celého týmu. Bohužel, stávající způsob financování nepřeje kvalitě. Je systémem, ze kterého mohou profitovat ti nepoctiví, systémem, který vybízí k tomu něco "napsat na pojišťovnu" a něco vyúčtovat pacientovi. Systém nekontrolovaný a do značné míry nekontrolovatelný. Systém, jehož součástí jsem odmítl být. Uvědomuji si, že v této nesnadné době jste našimi pacienty proto, že máme Vaši důvěru, odbornou i lidskou.

Ze srdce Vám za ni děkuji.

Aktuální ceník »

Pozvání na přednášku:


Povídání se zubařem o zubech


Kontaktujte nás:
2013 © All rights reserved www.tagadesign.cz