sem to pozadi
Mudr. Tomáš Vaněk - Logo

Encyklopedie

alveolární kost - dásňový výběžek horní, resp. dolní čelisti, v níž jsou uloženy zuby
amalgám - studená slitina stříbra, rtuti, mědi a cínu, která se používá více než 150 let, v plastickém stavu se aplikuje a kondenzuje do připravené dutiny v zubu (kavity), kde následně ztuhne.
analgosedace - snížené vnímání bolesti při sníženém vědomí, v praxi aplikovaná u pacientů s nezvládnutelným strachem z ošetření
anestezie - znecitlivění
lokální anestezie - místní znecitlivění
augmentace - zvětšení objemu tkání, kosti nebo měkkých tkání
bulkfill - skupina moderních kompozitních materiálů pro zadní zuby
celoplášťová korunka - laboratorní výrobek určený pro náhradu přirozené korunky zubu, může být kovová, keramická, kompozitní nebo pryskyřičná.
celková snímatelná protéza (totální) - laboratorní výrobek nahrazující všechny zuby, rozlišujeme protézu horní a dolní
částečná snímatelná protéza - laboratorní výrobek nahrazující skupinu ztracených zubů, rozlišujeme protézu horní a dolní
čelist - část obličejového skeletu, určená především ke žvýkání, rozlišujeme horní a dolní čelist
čelistní dutina (sinus maxilaris) - pravá a levá dutina v kosti horní čelisti (maxila), nachází se mezi očnicí (orbita) a kořeny zadních zubů (horních)
čelistní kloub (temporomandibulární) - kloubní spojení dolní čelisti s lebkou
dens/dentes - zub/zuby, nejtvrdší útvar lidského těla, skupina zubů (chrup) je určena k uchopování a rozmělnění potravy
dentální nit, floss - prostředek ústní hygieny, speciální vlákno určené pro čištění mezizubních prostor
dentin - zubní tkáň, tvoří korunku i kořen zubu, je krytý sklovinou a kořenovým cementem, ukrývá zubní dřeň (pulpu), tvrdostí podobný kosti
dlaha - prostředek k znehybnění zubu, skupiny zubů, čelistí
endodoncie - obor zabývající se ošetřením dřeňové dutiny zubu a kořenových kanálků zubu
estetika - filosofická disciplína zabývající se krásnem, vznikla ve starověku, rozvoj za renesance
estetické ošetření - techniky ošetření splňující estetické nároky pacienta - neviditelné výplně, fasetky, korunky zubů, plastiky dásní a sliznic
extrakce - vybaveni (vytažení) zubu
faseta - estetická skořepina, kompozitní nebo keramická, pokrývající viditelnou (přední) plošku zubu nebo skupin zubů
fixní můstek - laboratorní výrobek, fixní náhrada jednoho nebo více zubů
fraktura - zlomenina
gingiva - dáseň, měkká tkáň v bezprostředním okolí zubu
hemostatikum - prostředek používaný k zástavě krvácení
chrup - skupina zubů
implantát - náhrada kořene zubu
incize - řez, kožní nebo slizniční
kompozitní materiál - materiál tvořený směsí sklokeramického prášku a pryskyřice, používá se k estetickým rekonstrukcím zubu
konzervační stomatologie (záchovná stomatologie) - obor, zabývající se zachováním zubu, jeho kořene, částí zubu
korunka zubu - 1. viditelná část zubu, cca 1/3 celkové délky zubu, 2. protetický výrobek nahrazující přirozenou korunku zubu
kořen zubu - nitrokostní část zubu, počet kořenů 1-3, ale může jich být i více
kořenová nástavba - kovový nebo kompozitní čep, fixovaný do ošetřeného kořen. kanálku, používá se pro přípravu zubu před zhotovením korunky
kořenová výplň - hmota vyplňující kořenový kanálek po ukončeném endodontickém ošetření
kyreta - nástroj pro ošetření zubu postiženého paradentózou
laser - elektromagnetické záření určité vlnové délky o vysoké energii, mnohostranné využití v medicíně
mandibula - dolní čelist, pohyblivá část obličejového skeletu, čelistním kloubem spojená s lebkou
maxila - horní čelist, pevná část obličejového skeletu
metalokeramická korunka - laboratorní výrobek, estetická korunka s kovovým jádrem, krytým vrstvou keramiky
mezizubní kartáček - prostředek ústní hygieny pro čištění mezizubních prostor
mezizubní papila - dáseň (gingiva) v mezizubním prostoru
obličejový skelet - kostra obličeje
oroantrální komunikace - komunikace mezi dutinou ústní a čelistní (sinus maxilaris), může nastat při extrakci zadních zubů (horních)
oronasální komunikace - komunikace mezi dutinou ústní a nosní, může nastat při extrakci horních zubů (předních)
ortodoncie - obor zabývající se diagnostikou a léčbou vrozených nebo získaných poruch polohy zubů nebo čelistí
ortodontická vada - chybné postavení zubu, skupin zubů, nebo čelistí navzájem
otisk - výsledek otiskování
otiskovací hmota - materiál pro zhotovení otisku, různé druhy materiálů
otiskovací lžíce - kovová nebo plastová lžíce, konfekční nebo individuální, spolu s otiskovací hmotou se používá k sejmutí negativu situace v ústech
otiskování - proces registrace situace v ústech plastickou otiskovací hmotou, slouží k přenosu informace do zubní laboratoře
páka - extrakční nástroj, slouží k uvolnění měkkých tkání před vytažením zubu nebo k vybavení zubu, různé tvary, velikosti, názvy
parodontitida - pokročilý zánět dásní postihující kost dásňového výběžku, nejčastějším příznakem je krvácení dásní, pohyblivost zubů, zápach z úst
parodontologie - obor stomatologie zabývající se léčbou onemocněni závěsného aparátu zubu, nejčastěji zánětu dásní a parodontitidy (paradentozy)
pedostomatologie - obor zabývající se ošetřováním chrupu u dětí
periodoncium - závěsný aparát zubu, vazivová vlákna, kterými je zub upevněn v kosti
periodontitida - zánět postihující periodontální štěrbinu a okolí zubu, častá komplikace onemocnění zubní dřeně
periostitida - zánět v kosti a v přilehlých měkkých tkáních, infekční komplikace
plak - mikrobiální povlak zubu způsobující zubní kaz, zánět dásní a parodontózu
protetika - obor stomatologie zabývající se náhradou častí zubu, jednotlivých zubů nebo jejich skupin
pryskyřičná korunka - laboratorní výrobek, estetická náhrada, dnes většinou pouze dočasné řešení
pulpa - měkká tkáň uvnitř dřeňové dutiny, zprostředkuje výživu zubu, jeho cévní a nervové zásobení
pulpitida - zánět zubní dřeně, akutní nebo chronický
skloionomerní cement - estetický výplňový materiál, váže se chemicky k tvrdým zubním tkáním, uvolňuje fluoridové ionty, výhodný především v pedostomatologii
sklovina - nejtvrdší zubní tkáň, pokrývá přirozenou korunku zubu, nejtvrdší tkáň těla
stomatochirurgie - obor zabývající se ambulantními chirurgickými zákroky v ústech v místním znecitlivění
srpek - ostrý nástroj určený k odstranění zubního kamene
studijní modely - sádrové modely čelistí
sutura - steh, spojení měkkých tkání sešitím
temporomandibulární kloub - kloub spojující dolní čelist s lebkou
ústní hygiena - soubor metod a hygienických návyků vedoucích k odstranění zubního plaku
zubní cement - tkáň kryjící povrch kořene zubu
zubní dřeň - viz pulpa
zubní kaz - poškození tvrdých zubních tkání způsobené měkkým zubním povlakem, nejčastější onemocnění


2013 © All rights reserved www.tagadesign.cz